Locus

Kallas det förutbestämda ställe på kromosomen där genen sitter.

Tillbaka till ordlistan