Mutation

Anlag som har uppkommit spontant genom ändring av en gen. Ett muterat anlag kan antingen bli dominant eller recessivt. Mutationer är en del av det biologiska systemet.

Tillbaka till ordlistan