Pinch

Beskriver ett ”knipt” kindparti. D.v.s. lite insjunkna kinder.

Tillbaka till ordlistan