Ras

En grupp katter som har likartade exteriöra egenskaper och som nedärver dessa till avkomman när de paras sinsemellan. Kattförbunden godkänner raserna och fastställer en standard för rasen.

Tillbaka till ordlistan